Specialized Engineered Solutions for Structures
Norsk | English

SPESIALISERTE
LØSNINGER
FOR
BYGNINGSKONTRUKSJONER

CCL følger de tiltakene regjeringen har gjort for å forebygge COVID-19 smitte blant våre ansatte, kunder og leverandører. For å kunne fortsette å betjene våre kunder, samarbeider vi og viderefører prosjekter ved å bruke IT plattformer og etablerte prosedyrer. Slik forsikrer vi oss at kundene får den samme grad av service som de er vant til å få av oss.

CCL Norway er et av Norges ledende firmaer innen spennarmeringsarbeider og en del av CCL gruppen som tilbyr spesialiserte byggeløsninger over hele verden.

Ved hjelp av de nyeste utprøvde og godkjente teknologier utfører CCL Norway en lang rekke prosjekter innen etterspent betong. Vi leverer skreddersydde løsninger for å imøtekomme den enkelte kundes spesifikke krav.

ETTERSPENTE
KONSTRUKSJONER

CCL’s spennsystemer øker konstruksjonens kapasitet ved å påføre spenninger i betongen som justeres ved kablenes profil.

Ved å benytte høyfast spennarmering med spesielle forankringer, tilføres kapasitet til betongen når kablene spennes opp. CCL XF, XU og XM spennsystemer er ETA godkjent.

ETTERSPENTE BETONGDEKKER

Arkitekter, ingeniører og entreprenører oppnår betydelige fordeler ved å velge CCL betongdekker i stedet for tradisjonell slakkarmert betong.

  • Tynnere dekker gir maksimal høyde fra gulv til tak og kan gi flere etasjer ved bruk av samme bygningshøyde.
  • Lengre spenn reduserer antall søyler og gir muligheter for mer fleksibel innredning.
  • CCL dekker reduserer riss i betongen.
  • CCL dekker gir muligheter for mer fleksible konstruksjoner.
  • CCL dekker krever mindre betong og mindre armering enn tradisjonelt armert betong, hvilket betyr kostnadsbesparelser, reduserer CO2 utslipp og øker byggehastigheten.

ETTERSPENTE DRAGERE/BJELKER

For bruksområder som krever lengre spenn og høyere belastning, kan det brukes etterspente dragere/bjelker.

Etterspente dragere brukes ofte i utvekslinger der søyler fra overliggende konstruksjon kommer midt i felt.

Kablene legges i profil for å balansere egenvekt og kontrollere nedbøyninger. Etterspente dragere benyttes ofte i kombinasjon med etterspente dekker.

VERTIKAL SPENNARMERING I BYGNINGSKONSTRUKSJONER

Vertikal spennarmering brukes for å stabilisere bygningskjernen. Fordelen er at den kan redusere behovet for stabiliserende skiver og gir rom for en mer fleksibel planløsning.

Ved bruk i bygninger med flere etasjer og prefabrikkerte dekker, kan det være økonomisk å bruke vertikal spennarmering i sjakt vegger. Kablene er forankret i fundamentet og spennes i fri ende i sjakt vegg. Fordeler med vertikal etterspenning:

  • Fleksibel planløsning på grunn av færre vegger.
  • Økt stivhet og mindre sprekkdannelse
  • Fullstendig forbindelse mellom kabler og betong på grunn av injisering.
  • Stabil konstruksjonsform med nøyaktig måling av spennkrefter.

BROER

I samarbeid med søsterselskapet CCL Scandinavia, 
tilbyr CCL Norway også en rekke tjenester for broer.

Disse inkluderer etterspenning av broer for å oppnå lengre spenn, redusere mengden av slakkarmering som er kostnadsbesparende og øke motstand mot riss. Dette kompletteres med levering og installasjon av brolager og ekspansjonsfuger for både nye og eksisterende konstruksjoner.

Engineering

I tillegg til å levere en komplett pakke med design, leveranse og installasjon av spennarmering, bistår CCL også ingeniører og entreprenører med spesialisert prosjektering av alle typer spennarmeringstjenester. Selskapet benytter seg av de nyeste utprøvde og godkjente teknikker og teknologier for å gi kundene optimale løsninger.

CCL Norway er en del av den internasjonale CCL gruppen. CCL gruppen besitter en solid erfaring og ekspertise gjennom hundrevis av prosjekter utført verden rundt. CCL Norway kan benytte seg av CCLs ressurser for å tilby oppfinnsomme og økonomiske løsninger, skreddersydd for å møte kundens behov.

FORSTERKINGER OG REHABILITERING

Endret bruk eller annen belastning kan bety at det vil være nødvendig å modifisere etterspente dekker. CCL Norway kan bistå med både å forsterke og etablere utsparinger i eksisterende spennarmerte konstruksjoner.

CCL Norway utfører forsterkning og rehabilitering av konstruksjoner, betongdragere og dekker ved å anvende utvendig etterspenning. Den samme prosessen kan også brukes for å gi økt kapasitet.

Hvis det er snakk om deformasjon i eksisterende konstruksjoner vil CCL Norway bruke utvendig etterspenning for å gi en oppadrettet kraft for å kontrollere deformasjon. Utvendige kabler brukes også for å øke strekkapasiteten på konstruksjoner.

BERGFORANKRINGER

CCL Norway AS har spisskompetanse innen forskjellige typer bergforankringer, både permanente og midlertidige.

CCL Norway AS samarbeider med bare anerkjente og godkjente systemer i Europa, dette gir oss mulighet for å tilpasse forankringene til kundens behov. CCL Norway AS innehar spisskompetanse med over 20 års erfaring innen utførelse og leveranser av forankringer til det Norske marked.

KONTAKT OSS

CCL Norway AS
Tverrvegen 38A
Ålesund
6020
Norge

T: +47 70 17 52 80
E: cclno@cclnorway.no

Universitetsgata 10, 7 etg.
Oslo
0164
Norge