Norsk | English

Personvern

Introduksjon

Velkommen til CCL Groups personvernerklæring.

CCL Group respekterer personvernet ditt og gjør sitt ytterste for å beskytte personopplysningene dine.
Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi tar vare på personopplysningene dine når
du besøker nettstedet vårt (uavhengig av hvor du besøker den fra), og opplyser deg om
personvernrettighetene dine samt hvordan loven beskytter deg.

Denne personvernerklæringen er inndelt i flere lag, slik at du kan klikke deg til de bestemte områdene
angitt nedenfor. Du kan også bruke ordlisten for å få en forståelse av noen av begrepene som brukes i
denne personvernerklæringen

1. Viktig informasjon og hvem vi er

2. Opplysningene vi innhenter om deg

3. Hvordan blir personopplysningene dine innhentet?

4. Slik bruker vi personopplysningene dine

5. Utlevering av personopplysningene dine

6. Overføring til utlandet

7. Datasikkerhet

8. Datalagring

9. Dine juridiske rettigheter

10. Ordliste


1. Viktig informasjon og hvem vi er

Formålet med denne personvernerklæringen

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om hvordan CCL Group innhenter
og behandler personopplysningene dine via din bruk av dette nettstedet, inkludert opplysninger du gir
via dette nettstedet.

Dette nettstedet er ikke beregnet for barn, og vi innhenter ikke bevisst opplysninger om barn.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med eventuelle andre
personvernerklæringer eller erklæringer om rettferdig behandling vi kan gi når vi innhenter eller
behandler personopplysningene dine, slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker
opplysningene dine. Denne personvernerklæringen utfyller de andre erklæringene og er ikke ment å
overstyre dem.


Behandlingsansvarlig

CCL Group består av CCL Stressing International Limited (organisasjonsnummer 04970625) og dets
datterselskaper, som du finner informasjon om her https://www.cclint.com/locations.

Denne personvernerklæringen er utstedt på vegne av CCL Group, så når vi nevner CCL Group, «vi»,
«oss» eller «vår» i denne personvernerklæringen, refererer vi til det aktuelle selskapet i CCL Group som
er ansvarlig for å behandle opplysningene dine. CCL Stressing International Ltd er behandlingsansvarlig
og ansvarlig for dette nettstedet.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert anmodning om å utøve dine juridiske
rettigheter, kan du ta kontakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen oppført nedenfor.


Kontaktinformasjon

Våre detaljer:

Fullt navn på juridisk enhet: CCL Stressing International Limited

Navn eller tittel på [contact]: Personvernombud

E-postadresse: Privacy@cclint.com

Postadresse: Unit 8 Millennium Drive, Holbeck, Leeds, West Yorkshire, LS11 5BP, Storbritannia


Du har når som helst rett til å klage til Information Commissioner's Office (ICO), Storbritannias tilsynsmyndighet for personvern (www.ico.org.uk). Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å håndtere bekymringene dine før du tar kontakt med ICO, så vi ber deg om å ta kontakt med oss i første omgang.


Endringer til personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Denne versjonen ble sist oppdatert 3. juli 2018.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg, er nøyaktige og aktuelle. Du må informere oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine i løpet av din kontakt med oss.


Tredjepartslenker

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, tillegg og applikasjoner. Ved å klikke på de lenkene eller aktivere de koblingene kan tredjeparter få mulighet til å innhente eller dele informasjon om deg. Vi kontrollerer ikke slike tredjeparts nettsteder og er ikke ansvarlig for personvernerklæringene deres. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen på alle nettsteder du besøker.


2. Opplysningene vi innhenter om deg

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en person som kan identifisere den personen. Det inkluderer ikke opplysninger der identiteten har blitt skjult (anonyme opplysninger).

Vi kan innhente, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert sammen som følger:

 • Identitetsopplysninger inkluderer fornavn, pikenavn, etternavn, brukernavn eller lignende
  identifikasjonstegn, sivilstatus, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktopplysninger inkluderer fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og
  telefonnummer.
 • Profilopplysninger inkluderer brukernavn og passord, kjøp eller bestillinger du har foretatt,
  interesser, innstillinger, tilbakemelding og svar på spørreundersøkelser.

Vi innhenter, bruker og deler også aggregerte data som statistiske eller demografiske data, for ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra personopplysningene dine, men anses ikke som personopplysninger i loven ettersom slike opplysninger ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. For eksempel kan vi aggregere bruksopplysningene dine for å beregne hvor stor prosentdel av
brukerne som bruker en bestemt funksjon på nettsiden. Hvis vi imidlertid kombinerer eller knytter aggregerte data til personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte opplysningene som personopplysninger og vil bruke dem i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi innhenter ikke noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold, seksuell legning, politisk oppfatning, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger samt genetiske og biometriske opplysninger). Vi innhenter heller ikke opplysninger om straffedommer eller
lovovertredelser.


Hvis du unnlater å oppgi personopplysninger

Hvis vi må innhente personopplysninger ved lov eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har med deg, og du unnlater å oppgi disse opplysningene når vi ber om dem, vil vi kanskje ikke kunne utføre kontrakten vi har inngått eller prøver å inngå med deg (for eksempel levere varer eller tjenester til deg). I slike tilfeller må vi kanskje avbryte et produkt eller tjeneste du har med oss, men vi vil gi deg beskjed hvis det er tilfellet på det tidspunktet.


3. Hvordan blir personopplysningene dine innhentet?

Vi bruker forskjellige metoder for å innhente opplysninger fra og om deg, blant annet via:

 • Direkte interaksjon. Du kan gi oss dine [identitets- og kontaktopplysninger samt økonomiske
  opplysninger] ved å fylle ut skjemaer eller ved å korrespondere med oss via post, telefon, e-post
  eller annet. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:
  • søker etter produktene og tjenestene våre
  • oppretter en konto på nettstedet vårt
  • abonnerer på tjenesten eller publikasjonene våre
  • ber om å få tilsendt markedsføringsmateriell
  • går til nettannonser eller destinasjonssider
  • deltar i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse
  • gir oss tilbakemelding

 • Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan få personopplysninger om deg fra ulike
  tredjeparter og offentlige kilder som angitt nedenfor:
 • Kontakt- og transaksjonsopplysninger og økonomiske opplysninger fra tilbydere av tekniske
  tjenester, betalings- og leveringstjenester.
 • Identitets- og kontaktopplysninger fra datameglere eller -innsamlere.
 • Identitets- og kontaktopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder som Companies House og
  valgregister innenfor EU.

4. Slik bruker vi personopplysningene dine

Vi vil kun bruke personopplysningene dine der loven tillater det. Vi vil oftest bruke
personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • Når vi skal utføre kontrakten vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg.
 • Når det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (eller en tredjeparts legitime
  interesser), og dine interesser og juridiske rettigheter ikke veier tyngre enn disse interessene.
 • Når vi må overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse.

Generelt sett er vi ikke avhengig av samtykke som juridisk grunnlag for å behandle personopplysningene dine, annet enn når det gjelder å sende tredjeparts direkte markedsføringskommunikasjon til deg via e-post eller tekstmelding. Du har rett til å trekke tilbake
samtykke til markedsføring når som helst ved å ta kontakt med oss.

Formålene vi bruker personopplysningene til

Nedenfor har vi i tabellformat beskrevet alle måter vi planlegger å bruke personopplysningene dine på samt hvilket grunnlag vi har. Vi har også identifisert våre legitime interesser der det er aktuelt. Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine på flere enn ett juridisk grunnlag, avhengig av det bestemte formålet som vi bruker opplysningene til. Der det er oppført flere enn ett
grunnlag i tabellen nedenfor, kan du ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om det bestemte juridiske grunnlaget vi har for å behandle personopplysningene dine.

 FORMÅL/AKTIVITET
TYPE OPPLYSNINGER
JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING, INKLUDERTLEGITIM INTERESSE

For å registrere deg som en ny kunde

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

Oppfyllelse av en kontrakt med deg

For å behandle og levere bestillingen din, inkludert:

(a) Håndtere betalinger, avgifter og gebyrer

(b) Samle inn og få tilbake penger vi har krav på

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Økonomiske opplysninger

(d) Transaksjonsopplysninger

(e) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å kreve inn gjeld vi har krav på)

For å håndtere vårt forhold til deg, blant annet:

(a) Varsle deg om endringer i vilkårene våre eller retningslinjer for personvern

(b) Be deg om å legge igjen en anmeldelse eller gjennomføre en undersøkelse

(c) Henvise deg til et annet CCL Group-selskap av kommersielle og logistiske grunner

(d) Der du har gitt informasjon via behandlingen av søknaden eller forespørselen din

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Profilopplysninger

(d) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse

(c) Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å holde registrene våre oppdatert og for å undersøke hvordan kundene bruker produktene/tjenestene våre)

For å gjøre deg mulig for deg å delta i en premietrekning, konkurranse eller gjennomføre en undersøkelse

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Profilopplysninger

(d) Bruksopplysninger

(d) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å undersøke hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre, for å utvikle disse og utvide virksomheten vår)

For å administrere og beskytte virksomheten vår og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og hosting av data)

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Tekniske opplysninger

(a) Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å drive virksomheten vår, levere administrasjons- og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og i forbindelse med en omorganisering av virksomheten eller omstrukturering av konsernet)

(b) Nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse

For å levere relevante annonser og innhold til deg på nettstedet, og måle eller forstå hvor effektiv denne reklamen er

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Profilopplysninger

(d) Bruksopplysninger

(e) Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger

(f) Tekniske opplysninger

Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å undersøke hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre, for å utvikle disse, for å utvide virksomheten vår og til informasjon for markedsføringsstrategien vår)

For å bruke dataanalyse til å forbedre nettstedet, produkter/tjenester, markedsføring, kundeforhold og - opplevelser

(a) Tekniske opplysninger

(b) Bruksopplysninger

Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å definere kundetyper for produktene og tjenestene våre, for holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten vår og til informasjon for markedsføringsstrategien vår)

For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg

(a) Identitetsopplysninger

(b) Kontaktopplysninger

(c) Tekniske opplysninger

(d) Bruksopplysninger

(e) Profilopplysninger

Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser (for å utvikle produktene/tjenestene våre og utvide virksomheten vår)

 

Markedsføring

Vi jobber for å gi deg valg når deg gjelder visse bruk av personopplysninger, spesielt rundt markedsføring og reklame.


Våre kampanjetilbud

Vi kan bruke identitets-, kontakt-, tekniske, bruks- og profilopplysningene dine for å danne oss et bilde av hva vi tror du vil ha eller trenger eller hva som kan være av interesse for deg. Det er slik vi bestemmer hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg. Du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon eller kjøpt varer eller tjenester fra oss, og du i begge tilfeller ikke har valgt bort slik markedsføringskommunikasjon.


Tredjeparts markedsføring

Vi vil innhente uttrykkelig samtykke fra deg før vi deler personopplysningene dine med selskap utenfor CCL-konsernet til markedsføringsformål.


Velge bort

Du kan når som helst ta kontakt med oss for å be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger. Der du velger bort å motta slike markedsføringsmeldinger, vil dette ikke gjelde personopplysninger vi har mottatt som følge av et produkt-/tjenestekjøp, garantiregistrering, produkt-/tjenesteopplevelse eller andre transaksjoner.


Informasjonskapsler

Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle eller noen informasjonskapsler, eller til å varsle deg når nettsteder plasserer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, kan det hende at deler av nettstedet blir utilgjengelig eller ikke fungerer ordentlig.

Se CCL sine retningslinjer for informasjonskapsler hvis du vil har mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker.

Endring av formål

Vi vil kun bruke personopplysningene dine til de formål vi innhentet dem for, med mindre vi med rimelighet mener vi må bruke dem til et annet formål, og det formålet er kompatibelt med det opprinnelige formålet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er kompatibel med det opprinnelige formålet.

Vi vil varsle deg hvis vi må bruke personopplysningene dine til et formål som ikke er relatert, og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som lar oss gjøre det.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine i samsvar med ovennevnte regler uten din viten eller ditt samtykke der det er lovpålagt eller lovlig.


5. Utlevering av personopplysningene dine

Vi må kanskje dele personopplysningene dine med partene angitt nedenfor for formålene oppført i tabellen i avsnitt 4 ovenfor.

 • Interne tredjeparter som angitt i [ordlisten].
 • Eksterne tredjeparter som angitt i [ordlisten].
 • Tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre eller fusjonere deler av virksomheten eller eiendelene til. Vi kan alternativt prøve å kjøpe opp eller fusjonere med andre virksomheter. Hvis det skjer en endring i virksomheten vår, kan de nye eierne bruke personopplysningene dine på samme måte som angitt i denne personvernerklæringen.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med loven. Vi lar ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører bruke personopplysningene dine til sine egne formål, og lar dem kun behandle personopplysningene dine til angitte formål og i henhold til våre instruksjoner.


6. Overføring til utlandet


Vi deler opplysningene dine innen CCL Group. Dette medfører overføring av opplysningene dine til utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EØS, sørger vi for at de gis en tilsvarende grad av beskyttelse ved å bruke bestemte kontraktsvilkår som er godkjent av EU-kommisjonen og som gir personopplysningene samme beskyttelse som i Europa.


7. Datasikkerhet

Vi har iverskatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre utilsiktet tap, uautorisert bruk eller tilgang, endring eller utlevering av personopplysningene dine. I tillegg begrenser vi tilgang til personopplysningene til ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov for det. De vil kun behandle personopplysningene dine på våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere mistenkt brudd på personvernet, og vi vil varsle deg og den aktuelle tilsynsmyndigheten om et brudd der det er lovpålagt.


8. Datalagring

Hvor lenge bruker dere personopplysningene mine?

Vi oppbevarer bare personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, inkludert for å oppfylle eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav.

For å fastsette passende oppbevaringsperiode for personopplysninger, vurderer vi personopplysningenes mengde, natur og hvor følsomme de er, mulig risiko for skade fra uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene, formålene med å behandle personopplysningene og om vi kan oppnå disse formålene via andre midler samt gjeldende juridiske krav.

For skatteformål er vi lovpålagt å oppbevare grunnleggende informasjon om kundene våre (inkludert kontakt-, identitets- og transaksjonsopplysninger samt økonomiske opplysninger) i seks år etter at kundeforholdet opphører.

I noen tilfeller kan du be oss om å slette opplysningene dine: se Be om sletting nedenfor for mer informasjon. I noen tilfeller anonymiserer vi personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for undersøkelses- eller statistikkformål, og vi kan da bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten videre varsel til deg.


9. Dine juridiske rettigheter

I henhold til personvernlovgivningen har du under visse omstendigheter rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene angitt nedenfor.

Som regel ingen avgift

Du trenger ikke å betale en avgift for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve en rimelig avgift hvis begjæringen din åpenbart er ubegrunnet, overdreven eller fremsatt gjentatte ganger. Vi kan alternativt avvise begjæringen din i disse tilfellene.


Dette kan vi be deg om

Vi kan være nødt til å be om spesifikke opplysninger fra deg for å bekrefte identiteten din og sikre din rett til å få tilgang til personopplysningene dine (eller til å utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sørge for at personopplysninger ikke utleveres til personer som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også ta kontakt med deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med anmodningen din, slik at vi kan svare deg raskere.


Frist for å svare

Vi prøver å svare på alle legitime anmodninger innen en måned. Det kan av og til ta lenger enn en måned dersom anmodningen er spesielt kompleks eller du har sendt inn flere anmodninger. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.


10. Ordliste

JURIDISK GRUNNLAG

Legitim interesse betyr virksomhetens interesse for å drive og administrere virksomheten vår, slik at vi kan gi deg den beste tjenesten/produktet og den beste og sikreste opplevelsen. Vi vurderer og avveier potensielle konsekvenser for deg (både positive og negative) og rettighetene dine før vi behandler personopplysningene dine for å ivareta våre legitime interesser. Vi bruker ikke personopplysningene dine for aktiviteter der personvernet ditt veier tyngre enn interessene våre (med mindre vi har innhentet samtykke fra deg eller er pålagt eller tillatt å gjøre det ved lov). Du kan ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi avveier våre legitime interesser mot eventuell innvirkning på deg når det gjelder spesifikke aktiviteter.

Oppfyllelse av kontrakt betyr å behandle opplysningene dine der det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt der du er en part, eller å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før en slik kontrakt inngås.

Overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse betyr å behandle personopplysningene dine der det er nødvendig for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse vi er underlagt.


TREDJEPARTER

Interne tredjeparter

Andre selskaper i CCL Group som opptrer som felles behandlingsansvarlige eller databehandlere.

Eksterne tredjeparter

 • Tjenestetilbydere som opptrer som databehandlere som tilbyr markedsføringstjenester.
 • HM Revenue & Customs, tilsynsmyndigheter og andre myndigheter med base i Storbritannia som opptrer som databehandlere eller felles behandlingsansvarlige, som i visse omstendigheter krever rapportering av behandlingsaktiviteter.

DINE JURIDISKE RETTIGHETER

Du har rett til følgende:

Be om tilgang til personopplysningene dine (på engelsk kalt «data subject access request», det vil si anmodning om innsyn fra den opplysningene gjelder). Det betyr at du kan få en kopi av personopplysningene vi har om deg og sjekke at vi behandler dem lovlig.

Be om retting av personopplysningene vi har om deg. Det betyr at du kan rette ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg, selv om vi muligens må verifisere nøyaktigheten av de nye opplysningene du oppgir til oss.

Be om sletting av personopplysningene dine. Det betyr at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er en god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine der du har utøvd retten til å motsette deg behandling (se nedenfor), der vi kan ha behandlet opplysningene dine ulovlig eller der vi er pålagt å slette personopplysningene dine i henhold til lokal lovgivning. Vær imidlertid oppmerksom på at vi av spesifikke juridiske grunner kanskje ikke alltid kan etterkomme forespørselen om sletting. Du vil eventuelt bli underrettet om dette på tidspunktet for forespørselen.

Motsette deg behandling av personopplysningene dine der vi (eller en tredjepart) må ha en legitim interesse, og det er noe med din situasjon som gjør at du ønsker å motsette deg behandling på dette grunnlaget ettersom du føler det har innvirkning på de grunnleggende rettighetene og frihetene dine. Du har også rett til å motsette deg behandling der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. I noen tilfeller kan vi påvise tvingende legitime grunner til å behandle opplysningene dine som veier tyngre enn dine rettigheter og friheter.

Be om begrensning av behandling av personopplysningene dine. Dette betyr at du kan be oss om å suspendere behandlingen av personopplysningene dine i følgende situasjoner: (a) hvis du vil at vi skal fastlå opplysningenes nøyaktighet, (b) der vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem, (c) der behandling ikke lenger er nødvendig, men du vil at vi skal oppbevare opplysningene så du kan fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller (d) du har protestert mot vår bruk av opplysningene dine, men vi må vurdere om vi har overordnede juridiske grunner til å fortsette å bruke dem.

Be om overføring av personopplysningene dine til deg eller en tredjepart. Vi vil utlevere personopplysningene dine til deg eller din utvalgte tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten kun gjelder for automatiserte opplysninger som du innledningsvis ga samtykke til at vi kunne bruke, eller der vi brukte informasjonen til å oppfylle en kontrakt med deg.

Trekke tilbake samtykket til enhver tid der vi er avhengig av samtykke for å behandle personopplysningene dine. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av den behandlingen som ble utført før du trakk tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, kan det hende at vi ikke kan tilby deg bestemte tjenester eller produkter. Vi vil opplyse deg om dette er tilfellet når du trekker tilbake samtykket.

 

KONTAKT OSS

CCL Norway AS
Tverrvegen 38A
Ålesund
6020
Norge

T: +47 70 17 52 80
E: cclno@cclnorway.no

Universitetsgata 10, 7 etg.
Oslo
0164
Norge